KONZULTACE

   


Rozhodli jste se navštěvovat fitcentrum?
Toužíte pomocí cvičení odstranit potíže pohybového systému,zhubnout nebo vylepšit svoji postavu?
Chcete začít posilovat?
Pozor!
Pohyb je jako lék. Může prospět, ale i uškodit.
Před zahájením cvičení se poraďte s odborníkem!

Každý, kdo se pokouší sám o kontrolu nebo snížení hmotnosti, celkovou změnu životního stylu, vyladění nebo nápravu poškozeného pohybového aparátu, změnu stravovacího režimu, atd. má velmi malou šanci na úspěch.

Ze sta lidí, kteří zahájí cvičení, více jak 60% do půl roku cvičení ukončí pro nedostatek vlastní vůle, motivace, z lenosti, z důvodů neúspěchu, nedostatku informací, nedobře stanoveného cíle, netrpělivosti, ale i vlivem zranění v důsledku špatně sestaveného programu nebo nevhodně zvolené pohybové aktivity.


Libuše Boháčková   : Specialistka na myoskeletální diagnostiku - Odborný poradce pro pohybovou aktivitu a životní styl - fitness-wellness consultant

Vám nabízí následující placené tělovýchovné služby:

        

Nabídka placených tělovýchovných služeb:

1.     diagnostika stavu pohybového systému a úrovně připravenosti k tělesné

2.     zátěži, sestavení, předvedení a naučení individuálního cvičebního programu,včetně úpravy stravovacího režimu (pro muže, ženy i děti)

3.     zjištění kompozice těla (množství aktivní tělesné hmoty a zásobního tuku)

4.     konzultace k otázkám aplikace posilování při odstraňování nadváhy a obezity (včetně analýzy způsobu stravování, doporučení změn v pohybovém a stravovacím režimu, pravidelné cvičení)

5.     konzultace k posilování dětí (prevence zranění, náprava špatného držení těla, příprava pohybového systému ke sportovní činnosti, sestavení programu, dlouhodobé a pravidelné cvičení)

6.     konzultace k posilování v těhotenství  (cvičení před početím, během těhotenství a po porodu, sestavení cvičebního programu)

7.     poradenství v oblasti posilování žen, především žen peri a postmenopauzálních, sestavení cvičebního a stravovacího programu, vedení ke změně životního stylu, cvičení a dlouhodobá motivace)

8.     konzultace pro seniory (prevence úbytku svalové tkáně, zvýšení zdatnosti po prodělaných chorobách, celkové zlepšení kvality života, sestavení posilovacího programu, pravidelné posilování).

9.     sestavení vhodného cvičebního programu při problémech s pohybovým aparátem, při bolestech v zádech, svalových nerovnováhách, kloubních potížích a funkčních poruchách pohybového systému atd.

10. osobní trenérství – pravidelné cvičení s klientem, dlouhodobé vedení a ovlivňování způsobu života

11. semináře a přednášky o zdravém životním stylu pro firmy, sportovní organizace i skupiny zájemců ( včetně praktických ukázek cvičení )

12. jednodenní i víkendové pobyty s posilováním, zaměřené na zdravý způsob života ( cvičení, předávání informací, motivace )

13. poradenství při zařizování domácích i firemních posiloven ( včetně  sestavení cvičebních programů „na doma“)

14. sestavení jídelníčku-konzultace k správnému stravování ( včetně jídelníčku u osob s poruchami metabolismu-diabetici, těžké obezity, kardiovaskulární nemoci atd.), pro všechny věkové kategorie

15. poradenství pro sportovní organizace ( vyladění pohybového aparátu sportovců, zlepšení kondice a silových schopností sportovců, konzultace k výživě )

16. konzultace při „ poruchách příjmu potravy“ ( jako jsou anorexie a bulimie, bigarexie, posedlost vzhledem, dysmorfofobie....) včetně cvičení a změny způsobu života.    

Žádná z  uvedených služeb není hrazena zdravotními pojišťovnami, úhrada tedy spočívá na klientech.

Základní cena individuálních konzultací a cvičení  se pohybuje dle druhu služby v rozmezí 500-800,-Kč za hodinu (60 minut) nebo za cvičební jednotku (90 minut), služby se platí vcelku po jednotlivých programech.

U seminářů a přednášek od 1000,-Kč za hodinu (45 minut), ceny pobytů jsou závislé na finančním rozpočtu, délce akce a na počtu účastníků.

Konzultace probíhají v městě Brně na základě předchozí domluvy.

Odpověď na veškeré dotazy a bližší informace získáte písemně nebo telefonicky.

 tel : +420 602 748 683 nebo ( +420 604 864 047 )

 

Individuální konzultace  je vhodná pro ty, kteří chtějí  sestavit cvičební   program, vysvětlit jak postupovat a nadále chtějí cvičit sami, případně čas od času svoje cvičení, či stravovací režim konzultovat, upravit nebo předělat cvičební program.Také pro ty, kteří bydlí a cvičí v jiném městě. Zahrnuje diagnostiku vstupního stavu organismu (změření kompozice těla, zjištění somatotypu, anamnéza, testování, dotazníky, aspexe…), počítačové zpracování získaných dat, vyhodnocení výstupů, sestavení individuálního cvičebního programu včetně výstupů měření, vysvětlení výstupních hodnot, předvedení programu, odpovědi na položené otázky. Součástí je písemné zpracování individuálního cvičebního programu, naučení se cviků v posilovně, předání informací o úpravě životního stylu, poradenství v oblasti výživy, motivace, atd. Klient zůstává v dlouhodobé péči, ale cvičí nadále sám a dochází nebo dojíždí na další konzultace dle potřeby a vzájemné domluvy.

Pro ty, kteří potřebují nebo chtějí soustavný, pravidelný dohled, psychickou a fyzickou podporu, dlouhodobé vedení ke změně životního stylu, chtějí upravit svoji životosprávu, svoji hmotnost, vzhled a získat celoživotní správné návyky a jsou z Brna, či blízkého okolí, navrhuji navíc cvičení pod mým systematickým dohledem – cvičení s osobní trenérkou. Takové cvičení je vhodné i pro ty, kteří jsou pracovně značně vytíženi, svoje tělo dlouhodobě zanedbávali, potřebují individuální časový program a péči a „trochu tlaku“, aby svoje rozhodnutí- pravidelně cvičit - dodržovali.

Cvičení pro skupiny zájemců (3 – 6 cvičenců), vhodné především pro obézní, ženy, děti, případně pro ty, kteří mají z individuálního cvičení ostych nebo strach. Probíhá obvykle o víkendech, ale dle zájmu lze cvičit i ve všední dny v dopoledních hodinách, což je vhodné např.pro maminky s malými dětmi, pro ženy v domácnosti nebo pro osoby, které nechodí dopoledne do zaměstnání. 


Do fitcenter chodí stále více lidí. Kromě zdravých a mladých jedinců přibývá i osob s nejrůznějšími zdravotními problémy (obezita, osteoporosa, hypertenze, diabetes, artritida, funkční poruchy hybného systému, bolesti zad, poúrazové a pooperační stavy atd.). Fitcentra v poslední době navštěvují i lidé středního a staršího věku, kteří svoje tělo nechali mnohdy desítky let chátrat. O cvičení s činkami nebo na posilovacích přístrojích projevují stále větší zájem i děti.

Všem těmto lidem může cvičení ve fitcentru a především posilování prospět. Ale může i uškodit. Přitom negativní důsledky nevhodného cvičení se mohou projevit až po několika letech. Pro řadu lidí představuje i nepříliš intenzivní cvičení nadměrnou zátěž, která nejen nevede ke zlepšení zdatnosti, ale naopak způsobuje zranění a jiná poškození zdraví. Od roku 1992 do roku 1998 se zvýšil počet zranění při sportovní a rekreační činnosti o ohromujících 33%. Těmto zraněním se dalo předejít.

Pokud má být pohybová aktivita účinná a prospěšná, musí odpovídat aktuálnímu stavu daného organismu. Každý člověk je jedinečný a proto i jeho cvičební program musí být přísně individuální. Program, který jednoho člověka přivede na stupně vítězů, může druhému poškodit zdraví.

Chcete, aby byl váš cvičební program účinný a současně nepoškozoval zdraví? Obraťte se na odborníka!

Šetřete na správném místě. Vydáváme mnohdy spoustu peněz za požitky, které naše zdraví spíše poškozují. Prostředky vložené do porady před zahájením cvičení se mnohonásobně vrátí formou hezčí postavy, vyšší úrovně zdatnosti, pevnějšího zdraví, zvýšeného sebevědomí a zvýšené kvality života. Naše zdraví není zadarmo, stojí čas a peníze!
 

Otázky o důležitosti poradenství si položili finští vědci pod vedením Dr. Jaany Lindström z University v Helsinkách. Aby našli odpovědi, sestavili rozsáhlý vědecký výzkum, na němž se podílelo 522 obézních mužů a žen středního věku, u nichž již nastaly negativní změny charakteristické pro metabolický syndrom. Účastníci výzkumu, který probíhal v letech 1993 až 2000 a jehož výsledky byly prezentovány v roce 2003, byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny byly vzájemně srovnatelné (pohlaví, věk, BMI, hladina glykémie atd.). Lišily se pouze ve způsobu předávání rad a informací:

1.     skupina kontrolní (257 osob) – obdržela informace na začátku výzkumu a dále jen vyplňovala dotazníky a docházela na potřebná vyšetření a odběry. Informace byly předány všem členům této skupiny formálně, spolu s písemnými materiály a podklady, na vstupním společném setkání, účastníci neměli možnost klást individuální dotazy, v následujících letech neměli možnost konzultovat své problémy, potíže a nejasnosti.

2.     skupina s poradenstvím (265 osob) - obdržela stejné vstupní informace a materiály jako kontrolní skupina, ale každý účastník mohl individuálně řešit  s odborníkem své problémy a nejasnosti, klást doplňující dotazy. Každý člen této skupiny se pak pravidelně, každý měsíc, setkával s odborníky na konzultacích. 

Cílem výzkumu bylo posoudit, jak budou účastníci úspěšní v dosažení cílových kritérií, především ve:

o       snížení vstupní hmotnosti, pokud možno tempem nepřesahujícím 0,5 kg za týden

o       zvýšení množství pohybové aktivity denně na půl hodiny a více

Výsledky jednoznačně prokázaly statisticky významné zlepšení sledovaných kritérií u skupiny s poradenstvím v porovnání s kontrolami. Snížení hmotnosti dosáhlo 46% členů skupiny s poradenstvím, a to v průměru o 3,5 kg,  téhož cíle dosáhlo jen 14% kontrol, a to pouze v průměru o 0,9 kg.

Zvýšení množství pohybové aktivity bylo zaznamenáno po jednom roce u  30%  členů skupiny s poradenstvím  a pouze u 14% kontrol.

Dnešní doba umožňuje dožít se osmdesáti, devadesáti i více let. Jenže každý nemá čas a schopnosti si prostudovat a plně pochopit základy anatomie, biochemie, biomechaniky, kineziologie, endokrinologie a dalších věd, které tvoří základ správného rozhodování v nesmírně významné sféře záměrného ovlivňování úrovně zdatnosti, výkonnosti, zdraví a kvality života. Tyto znalosti umožňují správně se rozhodovat v záplavě mnohdy protichůdných informací o stravě, cvičení a regeneraci a  přimět člověka ke změně doposud preferovaného nevhodného životního stylu. Takového stylu, který by byl základem obnovy a znovunabytí nebo zlepšení zdatnosti či zdraví.

Pro řadu lidí představuje i nepříliš intenzivní cvičení nadměrnou zátěž, která nejen nevede ke zlepšení zdatnosti, ale naopak způsobuje zranění a jiná poškození zdraví. Od roku 1992 do roku 1998 se zvýšil počet zranění při sportovní a rekreační činnosti o ohromujících 33%. Těmto zraněním se dalo předejít.

Pokud má být pohybová aktivita účinná a prospěšná, musí odpovídat aktuálnímu stavu daného organismu. Každý člověk je jedinečný, a proto i jeho cvičební program musí být přísně individuální. Program, který jednoho člověka přivede na stupně vítězů, může druhému poškodit zdraví.

Značná část lidí, kteří zahájí cvičení, má tendenci při podstatnějším zlepšení aktuálního zdravotního stavu množství cvičení omezovat, či se přímo vrátit k původnímu, zaběhlému a pohodlnému způsobu života, který k rozvoji konkrétního onemocnění, či oslabení přispěl. Ze sta lidí, kteří zahájí cvičení, více jak 60% do půl roku cvičení ukončí pro nedostatek vlastní vůle, motivace, z lenosti, z důvodů neúspěchu, nedostatku informací, nedobře stanoveného cíle, netrpělivosti, ale i vlivem zranění v důsledku špatně sestaveného programu nebo nevhodné pohybové aktivity.

Grafické znázornění průměrné adherence ke cvičení (Wilmore, Costill, 1999).

Spolupráce s fitness-wellness konzultantem může zájemci o cvičení nejen zajistit ideální cvičební program, ale rozhodně přispívá i k trvalé změně žebříčku hodnot.

Informací v každé oblasti lidské činnosti přibývá neuvěřitelným tempem. Platí to i pro oblast cvičení. Sestavit optimální, bezpečný a účinný cvičební program je možné jen na základě předchozího odborného posouzení stavu organismu zájemce o cvičení. Jedná se o specializovanou činnost, kterou je možné zodpovědně provádět jen na základě cíleného studia a dlouholeté odborné praxe.

V tomto směru prostě není prostor pro amatérismus. Vlivy prostředí jsou dnes natolik silné, že je výhodné využít služeb poradců a specialistů. Obezita a všechny důsledky špatného životního stylu jsou multifaktoriální onemocnění. Odborník musí na základě specializovaných postupů najít pro každého jedince individuální  řešení právě jeho problémů a potíží. Obecné rady nejsou k ničemu. Při snaze změnit svoji hmotnost a životní styl jen vlastními silami, máme asi stejnou šanci na úspěch, jako při snaze opravit poruchu na moderním automobilu. Pokud nemáme profesionální prostředky a znalosti, naše šance uspět je nulová.

V dřívějších letech jsem zdůrazňovala, aby každý instruktor, cvičitel nebo trenér byl vždy připraven poradit a podávat zájemcům o cvičení nejpodrobnější informace. Dnes však není možné takto postupovat. Jednak velká část majitelů fitcenter, instruktorů nebo osobních trenérů prošla pouze 14-ti denním rekvalifikačním kurzem, případně studiem TV, ale přímo obor nestudovala, jejich znalosti a zkušenosti nejsou dostatečné k tomu, aby dobře poradili jakémukoliv zájemci o cvičení. Dále zde přetrvává spousta tzv."poradců" bez jakékoliv kvalifikace a znalostí a poradenství se věnuje i řada bývalých sportovců a trenérů různých sportů, kteří sice připravovali sebe, případně aktivního sportovce na soutěže v daném sportu, ale v poradenství pro běžného člověka, či člověka s větším nebo menším zdravotním problémem mohou natropit více škody než užitku. Zájemce o cvičení by se měl především zajímat o to, zda daný poradce, instruktor apod. má vůbec oprávnění k této činnosti, jaké má znalosti, zkušenosti, jak a kde je získal, zda je jeho kvalifikace platná, co je pouze komerční trik a co skutečnost!!!

Práce s klientem je vysoce individuální záležitost a hodně spočívá mimo jiné i v psychologii a komunikaci s každým člověkem. V současné době je velmi populární problematika zkrácených a ochablých svalů, tzv. svalové dysbalance, je to však pouze zlomek toho, co je třeba na člověku zhodnotit předtím, než začne s jakoukoliv pohybovou činností. Organismus vždy pracuje jako celek a je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Proto je nutná celková diagnostika, mimo jiné zhodnocení kompozice těla, změření tlošťky tukových řas kvalitním kaliprem (což je jediná seriózní metoda), aspexe, psychologické testy, vyšetření silových schopností, zhodnocení somatotypu, typologie, pohybových stereotypů, hodnot metabolismu, stravovacích návyků apod. Jedná se o komplex metod, které umožní sestavení individuálního programu, který plně respektuje veškeré zvláštnosti daného organismu. Dále pak následuje naučení se cvičit, motivace a  dlouhodobé vedení člověka k pozitivním změnám životních návyků, případně pravidelné cvičení pod stálým odborným dohledem.

Informace jsou, v každé oblasti lidské činnosti, považovány za nejdražší a nejcennější zboží. Poradenství v oblasti životního stylu je velmi cenné a může ušetřit spoustu času, starostí a přivést člověka na správnou cestu, dovést do cíle s co nejmenšími ztrátami, což je pro život a zdraví mnohem důležitější, než v jiném oboru. Hodně sil, času a peněz investuje řada lidí do domácnosti, zařízení, podniků, vybavení kanceláří, do provozu své firmy…na své tělo zapomínáme nebo se ho snažíme ošidit nebo nám připadá každá investice příliš vysoká.

  Dobrá fyzická kondice, vzhled a na to úzce navazující zdravotní stav, je však jeden z nejdůležitějších předpokladů pro práci a spokojený život.

Konzultace probíhají v městě Brně na základě předchozí domluvy.

 tel : +420 602 748 683 nebo ( +420 604 864 047 )

Šetřete na správném místě.

 Vydáváme mnohdy spoustu peněz za požitky, které naše zdraví spíše poškozují. Prostředky vložené do porady před zahájením cvičení se mnohonásobně vrátí formou hezčí postavy, vyšší úrovně zdatnosti, pevnějšího zdraví, zvýšeného sebevědomí a zvýšené kvality života.

Naše zdraví není zadarmo, stojí čas a peníze.

 

Konzultace probíhají v městě Brně na základě předchozí domluvy.
tel : +420 602 748 683 nebo ( +420 604 864 047 )