KULTURISTIKA

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Kulturistika je specializované sportovní odvětví, zaměřené na systematický a metodický rozvoj všech svalových skupin s hlavním cílem zlepšit postavu při současném působení na upevňování zdraví, správné držení těla, na rozvoj síly, na zvyšování celkové kondice a rozvíjení morálních a volních vlastností." (Bulva 1981)
 

Sport představuje výrazný fenomén naší doby. Sportovní úspěch má přitom nejen emocionální či společenský dopad (dobrý pocit z vítězství nad soupeřem, lepší hodnocení v konkrétním kolektivu atd.), ale v dnešní době i ekonomický význam, který může být silným motivačním podnětem.

Dlouhodobá tělesná příprava na hranici možností daného organismu si navíc bere svoji tvrdou daň v podobě nejrůznějších zdravotních potíží. Ve sportu stále platí: „Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených“. Za každým úspěšným sportovcem jsou stovky a tisíce mladých lidí, kteří se pokoušeli o stejný úspěch, ale cestou ztroskotali vinou ztráty podmínek, snížení motivace, nedostatku talentu nebo vážného zranění. Značná část těchto „odpadlíků“ se zařazuje mezi necvičící a po letech se na jejich zdraví tato změna projeví viditelně negativně. Motivace k pohybové aktivitě pro sportovní úspěchy je obecně krátká, navíc přináší vysoké riziko zranění a dalších forem poškození zdraví. Téměř neskutečné hodnoty většiny současných světových rekordů představují pro běžného občana naprosto jasný demotivující faktor. V každém případě člověk, který zahájí pohybovou aktivitu s hlavním cílem dosažení sportovních úspěchů, musí počítat s tím, že bude muset psychicky zvládnout i odchod z vrcholné přípravy do „civilního“ života, který sebou přináší mnoho komplikací.

Kulturistika zaměřená sportovně - je soutěžní forma kulturistiky pro muže, ženy, dorostence a juniory. Prostřednictvím náročného tréninku a odpovídající životosprávy se sportovci snaží o maximální rozvoj svalové hmoty, o dosažení hustoty, definice, separace a vyrýsování svalů, při zachování dokonalé souměrnosti jednotlivých svalových skupin a celé postavy. Cílem tréninkové přípravy je účast na soutěžích, na nichž rozhodčí porovnávají úspěšnost přípravy jednotlivých soutěžících pomocí pravidly stanovených kriterií.

Pokud se zájemce o sportovní kulturistiku před zahájením cvičení neporadí s odborníkem s dlouholetými zkušenostmi a není veden kvalitním trenérem, je vysoká pravděpodobnost, že cvičení povede po čase ke vzniku zranění, ke svalovému přepětí nebo k přetrénování. Přijde-li mladík do fitcentra, kde cvičí vyspělí cvičenci, může mít tendenci přebírat jejich způsob tréninku, který právě jeho postavě nemusí příliš prospět. Hlavním problémem  těchto lidí je často definice konkrétního cíle cvičení. Protože se pohybuji více jak dvacet let v kulturistice a fitness jako rozhodčí, trenérka a donedávna také jako předsedkyně trenérské komise a metodička sportovního svazu, mohu zodpovědně říci ,že většina fotografií, které se objevují na stránkách časopisů, prezentují kulturistu v okamžiku, kdy na základě dlouhodobého tréninku a speciální předsoutěžní přípravy, dosáhl maximálního rozvoje svalů a současně i minimálního podílu podkožního tuku. Před focením je speciálně upravena jeho pokožka, sportovec se rozcvičí způsobem, který nažene do jeho svalů maximální množství krve, je nasvícen tak, aby světlo zvýrazňovalo svalovou definici a separaci. V okamžiku focení zaujímá kulturistické postoje, při nichž maximálně zatíná svaly. Pokud budete mít možnost vidět téhož sportovce pár dnů po focení, nerozcvičeného, nepřipraveného, nebudete mnohdy věřit, že jde o stejného člověka. Rozdíl mezi soutěžní formou a celoročním vzhledem je v řadě případů nepředstavitelný.

Smyslem sportovního tréninku v kulturistice není pouze dosažení co největšího svalového rozvoje, jak se domnívá laická veřejnost, či jak je někdy tento sport představován sdělovacími prostředky. V průběhu dlouholetého procesu sportovní přípravy se má sportovec pod vedením trenéra snažit o dosažení celé řady změn, které mu umožní dosáhnout úspěchů v konkrétních soutěžích.

Kulturistika jako sport se stále ještě rozvíjí, hledá nová kritéria hodnocení, nové přístupy v metodice přípravy a způsobu prezentace dosažených výsledků. Pokrok v konstrukci posilovacích přístrojů výrazně ovlivnil nejen způsob tréninku, ale i techniku závěrečné přípravy a spolu s novými možnostmi v oblasti doplňků stravy posunul opět o něco dále představu dokonale rozvinuté postavy a posunul dále možnosti ovlivnění lidského organizmu.

V průběhu sportovní přípravy se trenér a sportovec soustředí na dosažení změn v následujících oblastech:

Množství svalové hmoty

Kvalita svalové hmoty

Vyváženost svalového rozvoje

Optimální prezentace výkonnosti

Vedle sportovní kulturistiky se dnes soutěží i v kategoriích „fitness“ a „bodyfitness“ žen i mužů.

Dosažení očekávaného výsledku při soutěži je součtem nejen kondiční a technické připravenosti, ale též výsledkem schopnosti koncentrace sil a taktické vyspělosti sportovce. Neexistuje žádný zázračný, jednoduchý a jednotný návod, který by určoval jedinou správnou taktiku pro každou soutěž.