LITERATURA

   


 

       

SEZNAM PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

 

1.           BOHÁČKOVÁ, L. (1989): Obecné a specifické tréninkové ukazatele. Nové Město na Moravě, Seminární práce Šk TR II.třídy..

2.           BOHÁČKOVÁ, L., BLÁHA, R., KOLOUCH, V (1989) .: Jediná správná možnost. In.: Stadion, ročník 37, č.15, Sešity Stadionu 2/89, strana 13 - 20.

3.           BOHÁČKOVÁ, L. (1990): Jak se cvičí v posilovně TJ Favorit Brno. In.: Trenér 34, 3, str. 185 - 186.

4.           BOHÁČKOVÁ, L. (1990): Kulturistika žen. In.: Trenér 34, 7, str. 431 - 433.

5.           BOHÁČKOVÁ, L. (1990): Vliv posilování na organismus ženy. In.: Trenér, 34, 8, , str. 472 - 474.

6.           BOHÁČKOVÁ, L. KOLOUCH, V. (1991): Kulturistika žen. Brno, Saprint .

7.           BOHÁČKOVÁ, L. (1991): Význam svalové hmoty pro zdraví. In. V.Brněnské dny autekologických aktivit pro harmonizaci člověka. Sborník referátů pracovně metodické konference. MOSEČ, Brno .

8.           BOHÁČKOVÁ, L. (1993): Tvorba cvičebních programů. 100 stran, Brno.

9.           BOHÁČKOVÁ, L. (1994): Cvičení ve fitcentrech - posilování. Olomouc, Universita Palackého. (Skripta katedry rekreologie FTK Olomouc). 350 stran

10.       BOHÁČKOVÁ, L. (1994): Determinanty optimálního působení posilování u studentů vysokých škol. In: Optimální působení tělesné zátěže. I.ročník vědeckého semináře, Hradec Králové, VŠP, 1994.

11.       BOHÁČKOVÁ, L. (1994): Optimální působení posilování u studentů vysokých škol. In.: Sborník příspěvků z vědeckého semináře VŠP, HK 1994. Hradec Králové.

12.       BOHÁČKOVÁ, L. (1996): Vliv posilování na organismus cvičících. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,

13.       BOHÁČKOVÁ, L. (1996): Problematika testování silových schopností. In.: Sborník příspěvků konference "KINANTROPOLOGIE 1996". FTVS UK Praha,

14.       BOHÁČKOVÁ, L. (1996): Výuka tělesné výchovy na vysokých školách a podpora zdraví. In.: Sborník příspěvků konference ZČU. Plzeň,

15.       BOHÁČKOVÁ, L. (1996): Jóga a posilování v prevenci poruch pohybového systému. In.: Sborník příspěvků z konference, Brno 28. - 30.11.1996 - Konference s mezinárodní účastí "JÓGA PRO ZDRAVÍ"

16.       BOHÁČKOVÁ, L. (1999): Normy pro hodnocení úrovně svalové síly. In.: Sborník příspěvků z konference "KINANTROPOLOGIE 1998", Praha, FTVS University Karlovy.

17.       BOHÁČKOVÁ, L. (1999): Prevence sarkopénie. In.: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc FTK UP.

18.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Vítejte do úvodní lekce. In.: WELLNESS, ročník IV, únor .

19.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - cviky pro posílení břišních svalů. In.: WELLNESS, ročník IV, březen.

20.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - cviky pro posílení svalstva zad I. In.: WELLNESS, ročník IV, duben.

21.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - cviky pro posílení svalstva zad II. In.: WELLNESS, ročník IV, květen.

22.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Vliv posilování na vybraná kritéria zdravotně orientované zdatnosti. In.: Sborník z vědecké konference. Liberec,Technická Universita, 22.-23.6.2000

23.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Posilování svalstva dolních končetin - část I.. In.: WELLNESS, ročník IV, červen, str. 14-17.

24.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Posilování svalstva dolních končetin - část II.. In.: WELLNESS, ročník IV, červenec, str. 14-19

25.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Prsní svaly - část I.. In.: WELLNESS, ročník IV, srpen, str. 14 -17

26.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Změny množství a rozložení tukových zásob po posilovacím programu. In.: Sborník příspěvků ze IV. mezinárodní konference v oboru funkční antropologie "Diagnostika pohybového systému", Olomouc, Universita Palackého, 24.8. - 25.8..

27.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Prsní svaly - část II.. In.: WELLNESS, ročník IV, září, str. 10 -13

28.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Svaly ramen - část I.. In.: WELLNESS, ročník IV, říjen, str. 12 -14.

29.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Svaly ramen - část II.. In.: WELLNESS, ročník IV, listopad, str. 12 -14.

30.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Škola správného posilování - Svalstvo horních končetin - část I.. In.: WELLNESS, ročník IV, prosinec, str. 10 -12.

31.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Diagnostika a strukturace zátěže. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno.

32.       BOHÁČKOVÁ, L. (2000): Zneužívání léků. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno.

33.       BOHÁČKOVÁ, L. WELBURN, HM. (2000): Cvičení specifických skupin populace. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno.

34.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Škola správného posilování - svalstvo horních končetin - část II.. In.: WELLNESS, ročník V, leden-únor, str.13-15.

35.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): K problematice vzdělávání trenérů sportů. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,.

36.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Optimalizace pohybového režimu perimenopauzálních žen. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,

37.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Prevence sarkopenie v rámci ovlivňování kvality života seniorů. In.: Sborník příspěvků národní konference "Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha, Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu,

38.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Mají děti posilovat I. In.: WELLNESS, ročník V, květen-červen. str. 8-11.

39.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Mají děti posilovat II. In.: WELLNESS, ročník V, červenec, str. 10-12.

40.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Mají děti posilovat III. In.: WELLNESS, ročník V, srpen, str. 2-4.

41.       BOHÁČKOVÁ, L. (2001): Mají děti posilovat IV. In.: WELLNESS, ročník V, září, str. 12-13.

42.       BOHÁČKOVÁ, L. (2002): Prevence vzestupu hodnoty endomorfní komponenty v perimenopauze. Olomouc, Universita Palackého, Příspěvek na vědecké konferenci „Diagnostika pohybového systému – metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie“ - 26. – 27.8. 2002.

43.       BOHÁČKOVÁ, L. KOHOUT, J. (2004):  Základy anatomie. Učební texty pro školení instruktorů fitcenter. Brno.

44.       BOHÁČKOVÁ, L. (2005):  Jak ovlivnit zdraví a kondici. Příspěvek do čas. fa Likos

45.       BOHÁČKOVÁ, L. (2005):  Rozhovor pro časopis „Osobní lékař“ IV. A V.

46.       BOHÁČKOVÁ, L. (2005):  Zdraví a životní styl. Články pro časopis „Personal“, červenec-srpen (dvojčíslo), od září (měsíční vydání).