O MNĚ

   
 

      

  Libuše Boháčková, M.D. FWC. (1957)  je dnes v České republice jednoznačně nejvýznamnější odbornicí v oblasti fitness  -  wellness poradenství. Této problematice se aktivně věnuje od roku 1980. Po studiu na lékařské fakultě UJEP v Brně, začala pracovat v oblasti posilování a fitness, získala odborné kvalifikace fitness consultant, instruktor fitcentra, personal trainer, trenér a rozhodčí kulturistiky a fitness I.tř. Je spoluautorkou řady   publikací a vysokoškolských skript o posilování (Kulturistika žen, Kondiční kulturistika, Cvičení ve fitcentrech), autorkou učebních textů pro rekvalifikační kurzy „Instruktor fitcentra“ a stovek článků v odborných časopisech (Stadion, Zdraví, Wellness, Osobní lékař, Personal atd.). Vystupovala v několika  televizních programech o posilování (Klub mladých, Zadáno pro ženy, Prima jízda, Barvy života..), podílela se na tvorbě rozhlasových programů, propagujících posilování žen. Organizovala desítky odborných seminářů, přednášela na školeních trenérů kulturistiky a na kurzech instruktorů fitcenter. Do roku 2003 vykonávala funkci předsedkyně trenérské komise Svazu kulturistiky a fitness ČR. Jako externí asistentka přednášela na dálkových kurzech trenérů I.třídy, pořádaných FTVS KU Bratislava (1987-90) a FTVS UK Praha (1993-2002). Přednášela na mnoha vědeckých konferencích, zabývajících se pohybovou aktivitou. V letech 1993 - 2003 vedla jako externí asistentka výuku posilování studentů na Masarykově Universitě a na VUT Brno, kde se též významně podílela na vědeckém výzkumu vlivu posilování na cvičící. Své zkušenosti si zvyšovala mimo jiné i při několika návštěvách Anglie, na pozvání komerčních fitcenter David Lloyd a FitnessFirst v Londýně, Basildonu, Ipswich Townu, Colchesteru, Leedsu a dalších britských  městech. V posledních letech se plně soustředí na konzultační činnost (vyšetřování vstupního stavu zájemců o cvičení, tvorba posilovacích programů, posilování žen, mužů, dětí, seniorů, cvičení obézních, tělesně oslabených, ovlivňování způsobu života atd.).