POBYTY
 

 

pro MUŽE   pro ŽENY  pro STŘEDNÍ věk   pro DĚTI   pro OBÉZNÍ   pro SENIORY   pro KAŽDÉHO 


    Rozhodli jste se navštěvovat fitcentrum?
   Toužíte pomocí cvičení odstranit potíže pohybového systému, zhubnout nebo vylepšit svoji postavu?
   Chcete začít posilovat?
   Pozor!
   Pohyb je jako lék. Může prospět, ale i uškodit.
   Před zahájením cvičení se poraďte s odborníkem!
 

Za své zdraví a za svůj vzhled odpovídá každý sám!!!

Nejdůležitější krok musí udělat každý sám. Musí se rozhodnout začít a pak vydržet co nejdéle!!!

Každý z nás si musí najít důvod, proč vědomě zařadit do svého denního režimu odpovídající množství tělesné zátěže. Jinak bude, dříve nebo později, draze platit a cena je vysoká – snížení úrovně zdatnosti, nižší výkonnost, pokles kvality života, zdravotní problémy… Často je nutné úplně změnit žebříček hodnot a potřeb. Vytvořit z  pohybové činnosti naprosto nezbytnou součást života.

Problémem dnešní doby není nadbytek svalnatých jedinců. Právě naopak přibývá lidí obézních, oslabených a nemocných (s osteoporosou, diabetem, hypertenzí, s onemocněním srdce, páteře apod.). Pokud je pro zdravého člověka cvičení vhodné, pak pro člověka oslabeného nebo nemocného je naprosto nezbytné! Jak prokázaly výzkumy, ztrácíme při dnešním způsobu života přibližně 2 – 4 kg svalů za dekádu života! Ztráta svalů navozuje pokles hodnoty bazálního metabolismu. Snížený výdej energie vede k obezitě, inzulínové rezistenci, hypertenzi, metabolickému syndromu a dalším zdravotním poškozením. Odtud je již jen krůček k vážnému onemocnění.

I lidé, kteří pracují fyzicky nebo občas sportují jsou dnes ohroženi. Taková zátěž je většinou jednostranná a nárazová, dříve nebo později vede ke vzniku svalových dysbalancí, bolestem v zádech a dalším poruchám hybného systému.

Moje zkušenost mi ukázala, že při krátkodobé konzultaci nejsou lidé obvykle schopni vstřebat naráz komplexní sadu informací, které by jim umožnily správně se orientovat ve složité problematice úspěšného ovlivňování tvaru těla, regulace hmotnosti a dlouhodobého pozitivního působení na zdraví. Proto jsem se rozhodla pro nový organizační model kontaktu s klienty - pobyty. 

Pobyty jsou organizovány jednak jako obecné, do kterých se mohou přihlásit lidé různého pohlaví, věku a zdravotního stavu, jednak specifické a to pro:

q          obézní (muže, ženy, děti)

q          ženy, které uvažují o mateřství

q          seniory (muže, ženy)

q          perimenopauzální ženy

q          postmenopauzální ženy

q          pro udržení nebo zlepšení kondice (muži, ženy, děti, mládež) atd

Jednodenní pobyty – praxe ukázala, že pro řadu klientů je výhodnější delší kontakt s odborníkem, během nějž je možné  skutečně dopodrobna vysvětlit řadu souvisejících otázek, probrat základní princip cvičení v posilovně, projít společně posilovací přístroje a vysvětlit biomechanicky správné provedení cviků, zodpovědět specifické dotazy, které se týkají cvičení, stravy a ostatních faktorů, které ovlivňují zdraví a zdatnost člověka. Pobyty jsou organizovány pro 3 a více klientů (klientek), probíhají v Brně, v sobotu nebo neděli, dle zájmu i ve všední dny.

Víkendové pobyty výhodou je delší kontakt, během nějž je možné nejen vyhodnotit aktuální fyzický stav klienta, ale skutečně dopodrobna vysvětlit řadu souvisejících otázek. Během soboty a neděle je více času a klidu na osobní komunikaci, klient absolvuje pod odborným dohledem několik tréninků, dají se důkladněji a hlouběji probrat různé související otázky (strava, diety, obezita, regenerace, prevence zranění, prevence depresí, interakce léků, specifika menopausy či andropausy atd.). Pobyty probíhají  prozatím pouze v Brně, ubytování a stravování si zajišťuje každý sám. Určeno pro 3 a více zákazníků. 

       

 

 

Nabízím Vám cestu k hodnotám, které za to stojí.

Nikdo nemůže hubnout za vás. Cestu k optimální hmotnosti musíte projít sami.

Cestu k pěkné postavě, optimální, dlouhodobě udržitelné tělesné hmotnosti, k vysoké zdatnosti, stabilnímu zdraví a vysoké kvalitě života.

Já mohu poradit jak, kolik, co, kdy, kde, proč, vysvětlit, naučit, předat důležité informace, ukázat nejschůdnější a nejrychlejší cestu.

Cvičit ale za nikoho, bohužel, nemohu, to musí každý sám!!!

                        


Doporučuji  každému zájemci o cvičení konzultovat svůj záměr s odborníkem. Mimořádně významná je pak odborná  konzultace pro jedince, kteří delší dobu necvičili, trpí zdravotními potížemi, dále pro obézní, tělesně oslabené, děti a mládež, pro osoby středního a staršího věku…

 Víkendový pobyt zahrnuje vstupní vyšetření  a vyhodnocení základních tělesných dat, jako jsou množství podkožního tuku,  aktivní tělesné hmoty,  zhodnocení silových schopností, vyšetření pohybových stereotypů, posouzení funkčního stavu pohybového systému, hodnoty metabolismu, atd. Na základě daných postupů může být odborně sestaven individuální cvičební a stravovací program, respektující veškeré zvláštnosti  organismu. Účastníci pobytu cvičí pod odborným dohledem a mohou podrobně konzultovat konkrétní potíže,nejasnosti, potřeby a problémy, týkající se posilování, stravy a veškeré pohybové aktivity a životního stylu. Součástí akce jsou přednášky o posilování, stravování, úpravě hmotnosti, obezitě atd. Je zde vytvořen větší prostor pro nácvik a stabilizaci správné techniky doporučených cviků a zároveň větší prostor pro předání informací, vedoucích k pozitivnímu ovlivnění zdraví a zdatnosti.

Pobyt je určen pro všechny zájemce o zdraví a kondici, pro muže i ženy, pro všechny věkové kategorie.


Bližší informace : telefonicky  nebo e-mailem na uvedeném kontaktu.
Kontakt:  Libuše Boháčková, +420 602 748 683,
e-mail: lbfit@seznam.cz

Libuše Boháčková specialistka na myoskeletální diagnostiku fitness-wellness consultant
odborný poradce pro pohybovou aktivitu a životní styl