PROČ POSILOVAT ?


  PROČ RUCE ?    PROČ NOHY ?    PROČ BŘICHO ?    PROČ ZÁDA ?    PROČ PRSA ?    PROČ RAMENA?
POSILOVÁNÍ

Co si představíte, když uslyšíte slovo "posilování"???

Zřejmě  místnost plnou železa, třískání činek, funění, hekání a supění
naducaných chlapů, nepříjemný zápach potu a dřiny?

Nebo obraz úspěšných herců Arnolda Schwarzeneggera, Stalloneho a dalších?
Fotky na titulních stránkách kulturistických časopisů, zobrazující naprosto
nepředstavitelný a neuvěřitelný rozvoj svalů?


  

To je ale jen jedna, nejméně významná, ale zato nejviditelnější stránka tohoto typu cvičení. Posilování ve skutečnosti není pouze doménou mohutných mužů. Nejrychleji rostoucí skupinou nových návštěvníků ve fitcentrech jsou ženy středního věku a lidé ve věku nad 50 let. Posilování je dnes skutečně pohybovou aktivitou pro každého. Přestalo být výsadou sportovců, zápasníků, koulařů či vzpěračů. Lidé poznávají, že pevné svaly usnadňují provádění každodenních činností, omezují riziko zranění kloubů, zlepšují držení těla. Posilování je jedinou pohybovou aktivitou, kterou můžeme pozitivně ovlivnit tvar těla, jeho kompozici, přispívá ke zvýšení pevnosti kostí, šlach, kloubů, je prevencí vzniku vertebrogenních potíží (bolesti v zádech), má kladný vliv na kardiovaskulární systém, na lidskou psychiku, na energetický metabolismus a je velmi významným faktorem prevence obezity a ostatních metabolických poruch.

Jedním z výsledků posilování je dobré držení těla, pevná, estetická, sportovně vypadající postava, dostatek rezervní síly pro neočekávané životní situace.

Nejvíce svalů máme zhruba v polovině třetí dekády života, poté dochází ke geneticky naprogramovanému postupnému, soustavnému poklesu jejich množství. Pokud se tomuto trendu nebráníme, dojde již ve středním věku k oslabení pohybového systému, které se demonstruje nástupem bolestí v zádech, kloubními potížemi, ve věku vyšším pak zvýšeným výskytem pádů a z nich pramenících závažných až život ohrožujících zranění. Výsledkem výraznějšího poklesu svalové hmoty je neschopnost zvládnout bez pomoci okolí běžné každodenní činnosti, jako jsou přenášení předmětů, domácí práce, nákupy, chůze do schodů atd.

Výhodou posilování je, mimo jiné to, že je možné zahájit cvičení v jakémkoliv věku, na jakékoliv úrovni, cvičit podle individuálního plánu, celoročně, bez závislosti na ostatních tréninkových partnerech a na počasí.

V posilovně platí klasický princip progresivní rezistence. Začátečník i vrcholový sportovec cvičí víceméně stejnou technikou stejné cviky, pouze s tím rozdílem, že se struktura některých proměnných liší. Cílem zátěže je vyvolat tzv. superkompenzační procesy ve svalech a k tomu je nutné vystavit svaly zátěži na úrovni 70 – 90% jejich maximálních možností. Jak se zlepšuje zdatnost, zvyšuje se i zátěž. Klíčem je individualizace. Výběr cviků, počet sérií a opakování, délku přestávek mezi sériemi a hodnoty dalších proměnných má stanovit odborník na základě výsledků vstupní diagnostiky (množství tuku a svalstva, typologie, silové schopnosti, svalové dysbalance, zdravotní stav, zdatnost atd.)

Přístup k posilování je dnes celkem kladný a cvičení se zátěžemi se považuje za zcela normální pohybovou aktivitu. Posilovny začínají navštěvovat stále více i lidé středního a staršího věku. Jako ženu mě těší i to, že posilování se stále více stává zcela normálním vyplněním volného času žen. Pro mnohé však nepřinese cvičení ve fitcentru očekávané výsledky a někdy vede po jisté době ke zvýšenému výskytu potíží. Příčinou potíží a neúspěchů je většinou to, že každý čeká okamžitý zázrak, který se, bohužel, nedostaví, navíc řada lidí cvičí špatně a technicky nesprávně.

Po staletí se příroda člověka neptala jestli chce nebo nechce používat své svaly. Kdo se nepohyboval, brzy zahynul, protože si nedokázal sehnat potravu nebo nestihl uniknout před dravci. Dnes běžně na náměstích a v ulicích nepotkáváme medvědy, vlky, hady či jiné tvory, kteří nás mohou ohrozit a s minimálním zatížením svalového systému jsme často schopni vydělat peníze a zajistit svoje životní potřeby. Svalová hmota se tak na první pohled zdá být zbytečná a postradatelná… Skutečnost je však jiná.

 „Sval je jen součástí řetězu orgánů a orgánových systémů, který je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek“ (Fleischmann, Linc, 1970).

Pokud dojde k oslabení svalů, dochází automaticky i k oslabení dalších, funkčně navazujících systémů organismu. Oslabují se šlachy, vazy, oslabuje se činnost srdce, plic a dalších orgánů. Omezili jsme svůj pohybový projev na minimum. Sedíme za volanty aut, před blikajícími obrazovkami televizorů, postáváme ve výtazích a na zastávkách hromadné městské dopravy, poleháváme v  křeslech a na pohovkách. Náš dříve tak bohatý pohybový režim se omezil na sezení, stání a ležení. Fyzická práce velkého množství lidí spočívá pouze v přenesení  židle nebo talíře z jedné místnosti v bytě do místnosti druhé. Svalový systém není u řady z nás využíván ani na 30% jeho skutečných možností. Tento stav má  výrazně negativní důsledky.

Pohybový systém představuje naprosto jednoznačně klíčový prvek pro dlouhodobé udržení zdravého organismu. Aktivní a pasivní pohybový aparát vytváří dohromady více jak 60% celkové tělesné hmotnosti. Každá svalová buňka je spojena s centrálním nervovým systémem a citlivě reaguje na jeho příkazy. Mozek je v každém okamžiku obsáhle informován o úrovni napětí svalu, stavu jeho metabolismu i o jeho aktuálních požadavcích a potřebách. Každý svalový stah je signálem pro srdce, plíce, játra a další orgány a nutí je k činnostem, podporujícím svalovou aktivitu.

Za základ rozumného celoživotního pohybového režimu považuji individuální posilovací program. Ten zabrání ztrátám svalové tkáně, sníží pravděpodobnost vzniku svalových nerovnováh, udrží vysokou hladinu výdeje energie a sníží riziko vzniku zranění při většině ostatních aktivit. Vysoká úroveň zdatnosti nám pak umožní bezpečnou účast na většině dalších pohybových činností.

Vhodně sestavený, dlouhodobě prováděný cvičební program, prokazatelně přináší tato pozitiva:

  • Větší množství svalstva

  • Nižší výskyt bolestí kloubů a šlach

  • Pevnější kosti

  • Nižší výskyt některých onemocnění (hypertenze, diabetes, obezita, nemoci srdce a plic atd.)

  • Lepší  pohyblivost a rovnováhu

  • Nižší výskyt pádů a závažných zdravotních poruch, jakými je např. zlomenina krčku femuru, zlomeniny obratlů atd.

  • Pomalejší ztráta svalové hmoty a svalové síly

  • Nižší pravděpodobnost vzniku obezity

  • Možnost konzumovat větší množství přirozené potravy a tím zabránit nedostatkům přívodu biologicky cenných faktorů do organismu

  • Kvalitnější život, fyzickou i  psychickou pohodu

Každý z nás si musí najít důvod, proč vědomě zařadit do svého denního režimu odpovídající množství tělesné zátěže. Jinak bude, dříve nebo později, draze platit a cena je vysoká – snížení úrovně zdatnosti, nižší výkonnost, pokles kvality života, zdravotní problémy… Často je nutné úplně změnit žebříček hodnot a potřeb. Vytvořit z  pohybové činnosti naprosto nezbytnou součást života.

Posilování je pohybová aktivita, jejímž smyslem je zaslat prostřednictvím zátěže do konkrétních svalů takové podněty, které vyvolají superkompenzační procesy ve svalu, vedoucí ke zvýšení jeho síly, případně k následné hypertrofii. Nedostatečná zátěž nestimuluje svalovou tkáň a nevede k žádoucím změnám metabolismu, tonu a tvaru svalů. Nadměrná zátěž neumožňuje technicky správný průběh pohybu se zátěží, může vést ke zvýraznění svalových dysbalancí, k přetížení a k přetrénování.

Posilování je jedinou pohybovou aktivitou, kterou můžeme pozitivně ovlivnit tvar těla, jeho kompozici, přispívá ke zvýšení pevnosti kostí, šlach, kloubů, je prevencí vzniku vertebrogenních potíží (bolesti v zádech), má kladný vliv na kardiovaskulární systém, na lidskou psychiku, na energetický metabolismus a je velmi významným faktorem prevence obezity a ostatních metabolických poruch.

                                 

Problémem této země není příliš mnoho svalnatých jedinců, ale je zde příliš mnoho žen a mužů, jejichž postava připomíná "tajícího sněhuláka" a mnoho lidí, kteří mají bolesti v zádech a celou řadu zcela zbytečných zdravotních problémů!!!

 


    
  PROČ POSILOVAT ?


  PROČ RUCE ?    PROČ NOHY ?    PROČ BŘICHO ?    PROČ ZÁDA ?    PROČ PRSA ?    PROČ RAMENA?