PRO TĚHOTNÉ
 

Každá žena, která uvažuje o založení rodiny, si musí uvědomit, že pro své dítě udělá nejvíce tím, že pro jeho zdravý vývoj vytvoří optimální podmínky ještě před jeho narozením.

„Chceme-li mít zdravé děti, snažme se především o to, abychom měli  zdravé ženy“.

   
Již před mnoha lety řekl geniální český pediatr prof. Švejcar: „Chceme-li mít zdravé děti, snažme se především o to, abychom měli zdravé ženy“. Zdravotně prospěšné návyky, pevně zakotvené v životním stylu ženy a matky, se logicky promítnou do životního stylu celé její rodiny a přispějí k pevnějšímu zdraví manželů, dětí a mnohdy i prarodičů. Logicky přispějí k ozdravění celé společnosti .Z obézních dívek vyrůstají obézní ženy. I obézní a fyzicky nezdatné ženy chtějí mít děti. Každá žena, která uvažuje o založení rodiny, si musí uvědomit, že pro své dítě udělá nejvíce tím, že pro jeho zdravý vývoj vytvoří optimální podmínky ještě před jeho narozením. Pokud však taková dívka přijde do fitcentra a cvičí nesprávně, spíše si uškodí než prospěje. Proto je vhodné před zahájením cvičení získat co nejvíce informací jak o sobě, tak i o správném životním stylu, o optimální zátěži a vhodné pohybové aktivitě.

Pokud není organizmus na těhotenství dobře připraven, je větší pravděpodobnost komplikací. Vzhledem k tomu, že porod je v podstatě svalová práce, je třeba si připomenout větu, kterou jsem již v textu použila: "Žena je člověk, člověk má svaly a pokud nejsou posilovány, tak atrofují". Těhotenství však samo o sobě představuje významnou zátěž pro organizmus ženy, proto musí cvičení těhotných žen, žen po porodu a kojících respektovat tento fakt. Tempo, velikost zátěže a výběr cviků je velmi individuální, není možné generalizovat zkušenosti několika žen na celek.
 

 Samozřejmě je třeba při posilování těhotných žen, žen po porodu a žen kojících dbát zvýšené opatrnosti, je nutná dokonalá diagnostika vstupního stavu. Jsou cviky, které nejsou vhodné a naopak ty, které jsou velmi důležité!!!

Výrazná specifika má také posilování po porodu!!! Žádná žena by se neměla po porodu pouštět do posilování bez předchozí porady s odborníkem.