PRO ŽENY

více info  klikni
 >>> PRO STŘEDNÍ a STARŠÍ VĚK  <<<


 
  

Žena je člověk, člověk má svaly. Svaly, pokud nejsou posilovány, tak atrofují, ubývají.

Problémem této země není mnoho svalnatých žen.

 Problémem této země je spíše mnoho žen manifestně nebo latentně obézních, oslabených,  mnoho žen, které mají bolesti v zádech a celou řadu zcela zbytečných zdravotních problémů.

 Dnešní mladá dívka se s vysokou pravděpodobností dožije téměř 90 let, mladý muž bude zřejmě žít jen o pár let méně. Ženy musí kalkulovat s tím, že větší třetinu až jednu polovinu života prožijí po menopauze. To v případě žen klade zvýšené požadavky na vědomé a záměrné ovlivňování životního stylu. Podle výsledků řady výzkumů má největší vliv na kvalitu života po menopauze úroveň pohybové aktivity v perimenopauze (období několika let před a po ukončení reprodukčního cyklu ženy).

Perimenopauzální ženy obvykle výrazně snížily množství pohybové činnosti již v té fázi života, kdy se intenzivně věnovaly péči o své děti a rodinu. Pokud u nich po čtyřicítce navíc vznikl tzv. „sandwich syndrom“ (péče o dospívající děti a souběžná péče o stárnoucí rodiče), jejich podíl fyzicky náročnějších denních aktivit se dále snížil. Výsledkem může být v citlivé fázi života před menopauzou výrazný pokles úrovně tělesné zdatnosti. Tu ovšem v dnešní době žena vnímá, až když se projeví její negativní estetické dopady – vzestup podílu zásobního tuku, obezita, ochablé svalstvo, výraznější svalová atrofie (úbytek svalové hmoty), narušení stereotypu  držení těla a rozladění pohybových stereotypů, bolesti v zádech, bolesti kyčelních kloubů, onemocnění srdce a cév, deprese, špatná nálada, nespokojenost sama se sebou. „Už to prostě není to, co to bývalo…“
             

Ženy se v této části svého života často dostávají do situace, kdy se kvůli rodině nebo jiným povinnostem viditelně zanedbávají. Perimenopauza je pak zastihne v zuboženém stavu, charakterizovaném výraznou ztrátou svalové hmoty a  viditelnou nadváhou, poruchami funkce pohybového systému a oslabením oběhového systému.

Žena je jednoznačně na rozcestí. Může pokračovat v dosavadní devastující praxi, při níž se bude její zdatnost dále nemilosrdně snižovat. To ovšem nebude bez následků na kvalitu života. Pokles množství svalstva negativně ovlivní úroveň výdeje energie a dříve nebo později se rozvine obezita. Obezita je vstupní bránou k vážným zdravotním potížím. Výzkumy jednoznačně prokázaly, že u obézních žen dochází ke snížení vnímavosti tkání na insulin, vedoucí až ke vzniku onemocnění diabetes mellitus typu II, mění se složení krevních lipidů a vzniká hypertenze. Jinak řečeno dochází k plnému rozvoji „metabolického syndromu“.

 Pokud  žena ve středním věku „zaváhala“ a nechala svoje tělo pár let na pospas náhodným vlivům, čeká ji náročná a neobyčejně nesnadná práce. A je nutné jasně a důrazně připomenout: „sama, bez pomoci odborníka, jen velmi těžko navodí potřebné změny k lepšímu“. Odborník dokáže diagnostikovat aktuální stav a posoudit zjištěné fyziologické hodnoty, významné pro strukturaci optimální hladiny tělesné zátěže. Dokáže postupně vést svoji svěřenkyni úskalími, která  návrat k vyšší úrovni zdatnosti a k lepší postavě  přinášejí. Dokáže zajistit vysokou motivaci ke cvičení (dlouhodobou účast na stanoveném programu), která představuje klíčový předpoklad úspěchu.

Pro ženy je nejvhodnější formou cvičení posilování. Pokud ženy prostřednictvím cvičení udrží optimální množství aktivní tělesné hmoty, zabrání tím vzniku obezity a na ni navazujících metabolických poruch, udrží vysokou funkční úroveň pohybového systému. K tomu jako prémii obdrží pěknou, pevnou postavu, zlepší svoji psychiku a zvýší svoje sebevědomí.

Příroda vybavila mnohem lepšími silovými schopnostmi muže.  Ženy jsou obdařeny odlišným hormonálním systémem, takže se musí mnohem více snažit o rozvoj svých silových schopností. Hodí se sem klasická věta: Žena je člověk, člověk má svaly. Svaly, pokud nejsou posilovány, tak atrofují, ubývají.

 

Častým názorem je, že velké vyrýsované svaly působí nežensky… 

Problémem této země není mnoho svalnatých jedinců, tedy ani mnoho svalnatých žen, problémem této země je spíše mnoho žen, jejichž postava připomíná "tajícího sněhuláka" a mnoho žen, které mají bolesti v zádech, bolesti kyčelních kloubů, problémy s výživou a celou řadu zcela zbytečných zdravotních problémů.

 Ochablé břišní, prsní nebo stehenní svaly vidíme přímo nebo v zrcadle, máme tak dost chuti i důvodů k nápravě, ale jsou i takové partie, na které moc nevidíme a pak se nestačíme divit. Vzpomínám si na oblíbený zábavný televizní pořad, kde tehdy, velmi populární konferenciérka upažila svoji pravici směrem k přicházejícímu umělci a na její paži se téměř nechutně třepala beztvará hmota jejího tricepsu. A podíváte-li se trošku kriticky na dnešní mladé dívky, na jejich ochablá a tukem obalená bříška a bedra, která často velmi nesebekriticky ukazují světu, myslím, že diskuse o velkých a vyrýsovaných svalech je zcela zbytečná!!

Zásadní a nejdůležitější podmínkou pozitivního působení posilování na ženský organismus je individuálně sestavený program, který respektuje aktuální úroveň zdatnosti, vede k nárůstu síly, zvýší množství svalstva, odstraní svalové nerovnováhy. Dále pak následuje naučení se cvičit, motivace, případně dlouhodobé vedení člověka k pozitivním změnám životních návyků.

Posilování je  jediná aktivita, kterou lze, jsme-li dostatečně vytrvalí, ovlivnit tvar těla, zpevnit problémové oblasti a změnit kompozici těla, vybudovat svalstvo a zlepšit silové schopnosti, tím ovlivnit metabolismus a vytvořit základ pro zdraví a kvalitu života.

 Lepší vzhled a hezčí, souměrná postava zvýší sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti.