PRO SENIORY

   
Dochází k prodlužování věku, ale nejde v tomto případě jen o délku života, ale hlavně o to, aby to byl život kvalitní. Posilování se tak stává mostem k nezávislosti.

U staršího člověka není život limitován tím,zda doběhne na autobus, ale spíše tím, zda se dokáže o sebe sám postarat, zda se dokáže zvednout ze židle, zda se dokáže zvednout ze záchodu!

Podle statistik upadne každoročně jeden ze tří lidí ve věku nad 65 let.

Prodloužení života bylo snem všech dosavadních generací. Pro mnohé dnešní seniory však není delší život žádným zvláštním požehnáním. V některých případech se neprodloužil ani tak život, jako spíše umírání. Léta navíc jim přináší pouze více nemocí, medikamentů, operací, bolesti a trápení. Pokud má mít další prodloužení průměrného lidského věku smysl, musíme vědomě a záměrně usilovat o to, aby se prodloužila jeho aktivní část – aby se například sedmdesátník přirozeně cítil a choval tak, jak se chová dnešní čtyřicátník či padesátník. Bohužel, dnes se vinou nerespektování jasně daných fysiologických zákonitostí života spíše mnozí padesátníci cítí na sedmdesát či osmdesát.

Pod pojmem "žít delší život musíme vidět aktivitu, zdraví, vysokou úroveň zdatnosti, samostatnost a přínos pro ostatní.

Podle údajů z USA, dosáhne v roce 2030 počet osob starších 65 let 70 milionů, přičemž největší expanze se předpokládá u lidí ve věkové skupině nad 85 let. Podobné trendy můžeme očekávat ve všech průmyslově vyspělých zemích. Vyšší věk je spojován s vyšší nemocností a tedy i s vyššími výdaji na zdravotní péči. Většina seniorů trpí nějakou nemocí, která omezuje jejich pohyb. Posilování pomáhá kompenzovat ztrátu svalové tkáně a síly, zvyšuje zdraví kostí, tím je přirozenou prevencí rozvoje osteoporózy,zlepšuje držení těla a posturální stabilitu, čímž redukuje riziko pádů a s nimi spojených úrazů a zlomenin.

Jak stárneme, sil ubývá a pohyb se stává méně jistý. Zvyšuje se riziko pádů. Pády představují pro náš život výrazné ohrožení. Mohou způsobit závažné zlomeniny, které nás mohou na dlouhou dobu upoutat na lůžko.Podle statistik upadne každoročně jeden ze tří lidí ve věku nad 65 let. Pády jsou více ohroženy ženy než muži. Podle výsledků statistických šetření 80% osob, hospitalizovaných se zlomeninou krčku femuru, byly ženy.

Posilování má tu výhodu, že je možné začít v jakémkoliv věku a na jakékoliv výchozí úrovni, ale je důležité zhodnotit právě ten vstupní stav jedince a podle toho vypracovat cvičební program. Podle údajů Framinghamské studie 65% žen ve věku 75 - 84 let není schopno zvednout zátěž o hmotnosti 4,5 kg. Obecně se dá shrnout, že svalová síla klesá po dosažení 60 let o 15% za dekádu a po dosažení 70 let o 30% za dekádu. K prokázaným funkčním důsledkům ztráty svalstva se řadí i změna citlivosti na inzulin, což přispívá ke vzniku diabetu typu II.

 Cesta k nápravě je vždycky, protože se buď zlepšujeme nebo zhoršujeme, záleží na tom, jakou cestu zvolíme. Pravidelně prováděné cvičení vyvolává u seniorů pozoruhodný počet pozitivních změn. Vyšší svalová síla je spojena s vyšší úrovní spontánní pohybové činnosti, posilovací program má kladný vliv na hustotu kostí, hodnotu energetického metabolismu, na množství svalové hmoty, svalovou sílu,na psychiku. Dochází k prodlužování věku, ale nejde v tomto případě jen o délku života, ale hlavně o to, aby to byl život kvalitní. Posilování se tak stává mostem k nezávislosti.

U staršího člověka není život limitován tím,zda doběhne na autobus, ale spíše tím, zda se dokáže o sebe sám postarat, zda se dokáže zvednout ze židle, zda se dokáže zvednout ze záchodu!

Nikdy není pozdě začít cvičit. Starý organismus má zachovány fyziologické adaptační mechanizmy, umožňující pozvolné zlepšování všech orgánů a orgánových systémů těla. Klíčem je přiměřenost zátěže. Tu může optimálně určit kvalitní fitness-wellness konzultant a na základě vstupní diagnostiky lze sestavit takový cvičební program, který je vhodný a realizovatelný pro daného člověka. Správný posilovací program vede nejen k nárůstu množství aktivní tělesné hmoty a zvýšení síly zatěžovaných svalů, ale významně ovlivňuje schopnost srdce a cév dopravit do pracujících svalů kyslík a makroergní substráty. Nezáleží na tom, jak je kdo starý a v jakém je aktuálním zdravotním stavu. Do cíle může dojít každý, tím hlavním cílem je u seniorů zvýšená kvalita života!

Nezáleží na tom, jak je kdo starý a v jakém je aktuálním zdravotním stavu. Do cíle může dojít každý, tím hlavním cílem je u seniorů zvýšená kvalita života!

Pod pojmem "žít delší život“ musíme vidět aktivitu, zdraví, vysokou úroveň zdatnosti, samostatnost, nezávislost a přínos pro ostatní. Nikdy není pozdě začít cvičit.